HÅLLBARHET

C/O Nature naaturligt hjärta

AGENDA 2030

Agenda 2030 är FN:s utvecklingsprograms (UNDP) globala mål för hållbar utveckling. Här ser du min koppling till fyra av dessa mål.

MÅL 3
GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”

Alla ska ha möjlighet att må bra – mer och mer forskning visar på att naturen läker oss mer än vi trott, därför tror jag på att komma ut mer i naturen. Vandring, matlagning, teamaktiviteter, friluftsteknik mm är avslappnande utomhus. Därför är jag friskvårdsguide med naturen i fokus.

MÅL 12
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

”Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”

Konsumera mindre är något vi alla behöver göra – därför kan ni hyra utrustningen av mig när vi har eventen. Engångsartiklar används inte och inköp görs hos de som har en hållbar produktion, lokalt och närodlat är att föredra. Återbruk är bra för minskad konsumtion, så jag handlar gärna på second hand.

MÅL 15
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

”Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald”

C/O Natures motto är ”Leave nothing but footprints” och erbjuder aktiviteter i naturen som inte ger någon negativ påverkan på miljön. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att komma ut, då gäller ”inte röra – inte förstöra”. Vi måste vårda jorden vi ärvde…

MÅL 17
GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

”Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling”

Målsättningen är att jobba så mycket som möjligt för att samarbeta och nätverka inom turismnäringen i Skåne och Sverige. Vi tjänar alla på att följa naturturismens ideologi och hållbarhetsfokus.

C/O Nature agenda 2030

AGENDA 2030 & UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. UNDP hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.